Thiếu hoa hồng cho ngày Nhà giáo Việt Nam

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Ngày 16.11, thị trường hoa Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) nhộn nhịp khác thường, hầu hết vựa đóng hoa đi TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh cử người tỏa đến khắp nhà vườn để mua gom hoa.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200847/20081117003850.aspx