Thiếu gia vì nhà sa cơ nên đi trộm hàng hiệu trị giá 3 tỷ ở Sài Gòn

Lợi dụng sơ hở của nhân viên, Phan Văn Chiến trộm trang sức, bóp ví hàng hiệu trị giá hơn 3 tỷ đồng.

“Thiếu gia” lấy trộm trang sức, bóp hiệu trị giá hơn 3 tỷ đồng ở các cửa hàng trung tâm TPHCM

Hồng Quyên

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/golf-doanh-nhan/thieu-gia-vi-nha-sa-co-nen-di-trom-hang-hieu-tri-gia-3-ty-o-sai-gon-203432.html