Thiếu câu “thần chú”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Thế là đợi mãi, ngành giáo dục đào tạo cũng đã mở hội thảo tìm triết lý cho giáo dục Việt Nam, bởi thiếu nó, giáo dục khó mà thoát cảnh tụt hậu vì mò mẫm, thiếu sức bật. Suốt mấy năm nay, khối người từng tự hào, thế mạnh của chúng ta trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài là có nguồn lao động rẻ, rẻ đến mức khó nuôi nổi mình, chứ đừng nói đến tích lũy vốn cho tương lai.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=18&NewsId=24071