Thiều Bảo Trâm cực sexy với Em của ngày hôm qua cùng phần bè Sơn Tùng M-TP

Sự trợ giúp đặc biệt đến từ Sơn Tùng M-TP trong minishow của Thiều Bảo Trâm tại Remix New Generation 2017

G.T