Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Hôm nay (11-10), Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 của Bộ Công an, và các Luật được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp lần thứ 11. Đây là hoạt động cụ thể, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam - Ảnh 1

Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phát biểu khai mạc hội nghị

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã nhấn mạnh tầm quan trọng của các đạo Luật trên, để cán bộ, chiến sỹ có nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của các đạo luật trong công tác phòng, chống tội phạm, đảm bảo TTATXH.

Thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam - Ảnh 2

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe, thảo luận những nội dung cơ bản của các Luật nói trên. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSND nói riêng tổ chức thực hiện có hiệu quả chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về bảo vệ ANQG, đảm bảo TTATXH, đấu tranh phòng chống tội phạm; giúp Chính phủ thực hiện thống nhất quản lý Nhà nước về ANTT, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cũng như phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Ngay sau hội nghị, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát đã yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục chủ động xây dựng kế hoạch, đảm bảo các điều kiện để tổ chức phổ biến, quán triệt các đạo luật nêu trên ở đơn vị, từ đó triển khai thi hành nghiêm túc, thống nhất và hiệu quả.