Thiệt thòi vì phí

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - “Các ngân hàng phát hành thẻ tín dụng đã đồng lòng rằng khi phát hiện được các đại lý chấp nhận thẻ thu phí khách hàng sẽ xử phạt bằng cách ngưng hợp đồng hoặc phải đóng phạt. Đến nay đã có một số đại lý bị xử lý”, bà Lý Thị Ngọc, giám đốc trung tâm thẻ Đông Á nói.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=119343