Thiệt mạng vì nghe tin đồn

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Ngày 25-6, một số người dân ở xã Hơ Moong (Sa Thầy, Kon Tum) và xã An Thành (Đác Pơ, Gia Lai) đã nghe theo luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu: "Đức mẹ hiện hình" nên đã tập trung đến lòng hồ thủy điện Plei Krông (làng Kơ Tu cũ, thuộc Hà Mòn, Đác Hà, Kon Tum) để cầu nguyện.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=125320&sub=67&top=40