Thiết lập hệ thống điện toán đám mây cho riêng mình

Ngày nay, các bộ phận, tổ chức công nghệ thông tin càng ngày càng được coi như những nhà cung cấp dịch vụ trong chính doanh nghiệp của họ.

Ngày nay, các bộ phận, tổ chức công nghệ thông tin càng ngày càng được coi như những nhà cung cấp dịch vụ trong chính doanh nghiệp của họ.

CôngThương - Sự thay đổi này đồng nghĩa với việc nâng cao trách nhiệm với những khách hàng trong nội bộ và sự chuyển đổi từ việc quản lý phần cứng đơn thuần sang việc cung cấp chính xác khối lượng công việc đến từng nhu cầu của từng bộ phận trong doanh nghiệp…

Công nghệ điện toán đám mây với sự linh hoạt và nhạy bén trong xử lý đã khiến các các tổ chức công nghệ thông tin phải có cái nhìn đúng đắn và nghiêm túc trong việc áp dụng công nghệ này.

Điện toán đám mây được thiết kế để cung cấp tập trung các phần mềm, cơ sở hạ tầng và các tài nguyên cơ bản, như một dịch vụ theo yêu cầu với mức độ hiệu quả cao nhất. Điều này cho phép các bộ phận công nghệ thông tin có thể cung cấp chính xác khả năng tính toán chính xác và công suất theo yêu cầu của người sử dụng. Một kết cấu đám mây còn có thể cho phép doanh nghiệp tận dụng các dịch vụ điện toán đám mây của các bên thứ 3 (ví dụ, lưu trữ phần mềm, khắc phục các tai nạn…) với vốn đầu tư rất nhỏ hoặc gần như là con số 0.

Tuy nhiên, để sử dụng một đám mây hiệu quả đòi hỏi các Giám đốc công nghệ thông tin (Chief of Information Officer - CIO) phải hiểu rõ kết cấu của đám mây và dịch vụ mà doanh nghiệp muốn đám mây của mình cung cấp. Tùy theo loại hình doanh nghiệp mà các CIO quyết định mô hình đám mây được triển khai là gì: tư nhân, công cộng hoặc hỗn hợp.

Sau khi quyết định triển khai mô hình sử dụng, lựa chọn cung cấp những dịch vụ kết hợp, xem xét tác động của điện toán đám mây trên các lĩnh vực kinh doanh và thiết lập mục tiêu rõ ràng, doanh nghiệp có thể bắt đầu tạo lập cơ sở hạ tầng điện toán đám mây phù hợp với nhu cầu của mình.

Để thiết lập kết cấu, cơ sở hạ tầng điện toán đám mây, các CIOs có thể sử dụng một hoặc cả hai cách tiếp cận để thực hiện: thay mới hoàn toàn hoặc nâng cấp. Sự lựa chọn phụ thuộc vào số lượng ứng dụng truyền thống của doanh nghiệp cần được cung cấp không gian trong đám mây mới, làm thế nào để hỗ trợ cơ sở hạ tầng có sẵn để chuyển sang điện toán đám mây và cả những lợi ích mà doanh nghiệp muốn đạt được.

Để đơn giản hóa cuộc hành trình tự nâng cấp lên điện toán đám mây, Dell cung cấp các mẫu kiến trúc tham khảo để giúp cho các phần cứng và phần mềm kết hợp với nhau giúp nâng cao hiệu suất. Đối với các doanh nghiệp muốn có những chỉ dẫn cụ thể để có thể gia nhập kỷ nguyên đám mây, Dell cung cấp những cách thực hiện cụ thể và thực tế nhất. Đối với những doanh nghiệp muốn tiếp cận bằng cách thay mới hoàn toàn, Dell sẽ giúp đánh giá yêu cầu, thiết kế và thiết lập cơ sở hạ tầng điện toán đám mây, quản lý các trung tâm dữ liệu hiện tại đang sử dụng. Những doanh nghiệp này có thể hợp tác với Dell để giảm chi phí thông qua sự tiêu chuẩn hóa, hợp nhất và tự động hóa, tối ưu hóa hiệu suất và hiệu quả sử dụng năng lượng, mật độ dữ liệu trung tâm và giảm chi phí bảo trì cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin.

Cho dù doanh nghiệp tiếp cận theo hướng thay đổi toàn bộ hay nâng cấp công nghệ - hoặc thậm chí là cả hai – Dell đều có thể hướng dẫn thực hiện và hỗ trợ triển khai theo từng bước. Hiệu quả dự kiến mang lại là rất cao. Bên cạnh việc tạo điều kiện cho các bộ phận IT thực hiện sứ mệnh mới của họ như một nhà cung cấp dịch vụ chất lượng cao, điện toán đám mây có thể giúp doanh nghiệp giảm chi phí bảo trì cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin (trong một số trường hợp đã giảm hơn 50% chi phí trong khoản chi tiêu cho IT) trong khi đó lại tăng cường tính linh hoạt trong tổ chức các hoạt động.