Thiết lập các điểm giám sát cúm trong toàn quốc

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Trước nguy cơ tái phát của dịch cúm gia cầm và nguy cơ virus có thể biến đổi từ người sang người, Bộ Y tế sẽ thiết lập 15 điểm giám sát cúm trên toàn quốc,  đồng thời bổ sung thêm quy trình giám sát, mẫu điều tra ca bệnh, quy trình lấy mẫu bệnh phẩm và xử lý ổ dịch.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=107012&sub=127&top=39