Thiết kế “hộp đen” chống gian lận xăng dầu

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) đã giao cho các cơ quan chức năng như Viện Ứng dụng công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng nghiên cứu, chế tạo "hộp đen" để lắp đặt vào thiết bị đo nhiên liệu tại các cửa hàng bán xăng dầu…

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/192608