Thiết bị chiếu sáng nuôi thủy sản bằng năng lượng mặt trời

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Trung tâm Vật liệu và Môi trường khắc nhiệt (Viện Cơ học) đã nghiên cứu chế tạo thành công hệ thống thiết bị chiếu sáng nuôi trồng tôm và cá sử dụng năng lượng mặt trời.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=128133&sub=72&top=41