Thiết bị biến nước tiểu thành khí đốt sinh học

Sản xuất năng lượng từ nước tiểu? Một nhà khoa học Mexico tin rằng đó là chuyện khả thi