Thiện tâm của một doanh nghiệp

(CATP) Mỗi khi miền Trung, miền Tây, miền Bắc ngập chìm trong bão lũ, khi đâu đó đồng bào ta đang gặp cảnh hoạn nạn, người ta lại thấy hình ảnh của lãnh đạo và nhân viên Công ty cổ phần Siêu Thanh thấp thoáng khắp nơi trong...