“Thiên đường” hàng Trung Quốc

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Lạng Sơn những ngày cuối năm như ngập chìm trong biển hàng hóa “made in China”. Là một trong những cửa ngõ chính của hàng TQ vào VN, nên thật dễ hiểu khi cuối năm hàng TQ tụ hội ở xứ Lạng nhiều hơn bất cứ tháng nào trong năm.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=115168