"Thiện, Ác, Quái" được 8 đề cử

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    (TNO) Bộ phim Thiện, Ác, Quái của điện ảnh Hàn Quốc đã xuất sắc giành được 8 đề cử của Giải thưởng điện ảnh Châu Á (Hồng Kông) lần thứ 3 - năm 2009, theo trang web chính thức của giải thưởng này. Các đề cử giải thưởng đã được công bố vào ngày hôm qua 21.1.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200904/20090122072611.aspx