Thị xã Đức Phổ giải phóng mặt bằng dự án Cao tốc Bắc - Nam đạt 74%

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông, giai đoạn 2021 - 2025 (dự án Cao tốc - Bắc Nam) đoạn qua địa bàn TX.Đức Phổ đảm bảo kế hoạch đề ra.

Cụ thể, TX.Đức Phổ đã ban hành thông báo thu hồi đất đợt 1, 2 và 3 đối với 3.806 thửa, diện tích 220ha, đạt 99,47% diện tích thu hồi. UBND thị xã đã lập 16 phương án bồi thường, với tổng diện tích đất trong quy hoạch là hơn 194ha, đạt hơn 87%; trong đó có 11 phương án đã được phê duyệt, với tổng diện tích 164ha (đạt hơn 74% tổng diện tích mặt bằng cần thu hồi) thuộc các xã, phường: Phổ Hòa, Phổ Khánh, Phổ Cường, Phổ Ninh, Nguyễn Nghiêm. Tổng giá trị bồi thường hơn 191,8 tỷ đồng, chi trả cho 1.099 hộ gia đình, cá nhân và 12 tổ chức. Hiện đang tiếp tục niêm yết công khai 5 phương án bồi thường, diện tích đất hơn 29ha để sẵn sàng phê duyệt, chi trả bồi thường cho dân vào cuối tháng 12/2022.

Về công tác đầu tư xây dựng các khu tái định cư, đến nay UBND thị xã ban hành thông báo thu hồi đất đợt 1 và 2 cho 676 thửa, với 38,05ha, đạt 99% diện tích cần đề nghị thu hồi. Đồng thời, tiến hành lựa chọn nhà thầu khởi công xây dựng các khu tái định cư vào cuối tháng 12/2022.

Phó Chủ tịch UBND TX.Đức Phổ Võ Minh Vương cho biết, thị xã đang tập trung chỉ đạo các địa phương, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện các phần việc còn dở dang. Đặc biệt là tổ chức cắm mốc giới khu vực thuộc dự án để tránh tình trạng tái lấn chiếm mặt bằng, giúp người dân chủ động sản xuất ở những vùng không thuộc dự án. Thị xã quyết tâm phấn đấu bàn giao mặt bằng xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam đúng tiến độ, đồng thời triển khai các biện pháp cần thiết đảm bảo ổn định đời sống dân cư trong vùng dự án.

THANH NHỊ

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2025/202212/thi-xa-duc-pho-giai-phong-mat-bang-du-an-cao-toc-bac-nam-dat-74-3148608/