Thị xã Bỉm Sơn: Các doanh nghiệp tạm dừng hoạt động nếu không bảo đảm biện pháp '3 tại chỗ'

  103 liên quanGốc

  Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đang tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường, nhận định trong thời gian tới có thể sẽ tiếp tục xuất hiện nhiều ca F0 mới trong cộng đồng. Để bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19 và hoạt động sản xuất kinh doanh, ngày 17-10-2021, UBND thị xã vừa ban hành văn bản 'yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện tốt việc phòng, chống dịch COVID-19'.

  Dây chuyền Xí nghiệp May Bỉm Sơn - Công ty CP May 10

  Theo đó, đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã đã chủ động triển khai phương án “3 tại chỗ” (ăn, nghỉ tại chỗ, làm việc tại chỗ và phòng, chống dịch tại chỗ) thì tiếp tục hoạt động bình thường.

  Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã chưa chủ động triển khai phương án “3 tại chỗ” (ăn, nghỉ tại chỗ, làm việc tại chỗ và phòng chống dịch tại chỗ) thì tạm dừng hoạt động đến khi đảm bảo các biện pháp “3 tại chỗ”.

  Liên quan đến chùm ca bệnh COVID-19 tại xã Quang Trung thị xã Bỉm Sơn, tính từ ngày 14-10 đến 16-10-2021, trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn đã ghi nhận 49 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

  Nguyễn Tới

  Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/covid-19/thi-xa-bim-son-cac-doanh-nghiep-tam-dung-hoat-dong-neu-khong-bao-dam-bien-phap-3-tai-cho/146177.htm