Thi viết 'Việt Nam – Quá trình hội nhập quốc tế'

Ngày 14-10, Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp phát động cuộc thi viết chủ đề “Việt Nam - Quá trình hội nhập quốc tế” trên báo in và báo điện tử.

Tại lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo cho biết: Cuộc thi nhằm giúp các cấp, ngành, tổ chức, doanh nghiệp và người dân hiểu đúng thực chất các sự kiện hội nhập, tính cấp bách của việc chuẩn bị cho hội nhập quốc tế, nhất là hội nhập kinh tế quốc tế.…

Mỗi tác giả có thể gửi dự thi tối đa 5 tác phẩm. Các tác phẩm đã được đăng tải, phát hành theo loại hình báo in, báo điện tử từ ngày 1-1-2015 đến ngày 31-12-2016. Tác phẩm viết về các lĩnh vực hội nhập quốc tế của Việt Nam (kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, văn hóa-xã hội, dân tộc, giáo dục-đào tạo, khoa học công nghệ…), chưa tham dự trong các cuộc thi báo chí khác.

Thi viết 'Việt Nam – Quá trình hội nhập quốc tế' - Ảnh 1

Ban Tổ chức sẽ nhận bài dự thi từ ngày 15.10 đến hết ngày 31.12.2016. Thời gian công bố, trao giải dự kiến vào tháng 3.2017.

Tác phẩm tham dự gửi đến Trung tâm Dịch vụ Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) 18 Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; điện thoại liên hệ 0439449783; Fax 0439449784. Các tác giả cũng có thể gửi tác phẩm theo địa chỉ: bà Nguyễn Thị Thanh Vân-Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông; điện thoại 097858969; email: vancentics@gmail.com.

Hải Châu