Thị trường xe hơi ngày càng ế ẩm

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Giới kinh doanh xe hơi đang hy vọng cuối năm, thị trường sẽ dần phục hồi bởi quy luật hằng năm cho thấy những tháng cuối năm nhu cầu tậu xe thường cao nhất.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=92148