Thị trường VN tiếp tục hấp dẫn doanh nghiệp nước ngoài

    Báo VTC News
    2 đăng lạiGốc

    Trong những tháng cuối năm, số lượng các đoàn doanh nghiệp nước ngoài đến Việt Nam tăng đột biến, riêng chi nhánh của VCCI tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp trên 5 đoàn mỗi tháng.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/275436/Default.aspx