Thị trường tiền tệ tuần qua: Quyết định hỗ trợ nền kinh tế

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet- Tuần qua (18-24/12),các ngân hàng thương mại đã điều chỉnh giảm lãi suất cho vay và huy động bằng VND cho phù hợp với quy định của NHNN và cung cầu vốn thị trường.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=10&NewsId=119416