Thị trường OTC "nóng" với cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai

Thị trường niêm yết sụt giảm, thị trường OTC lặng lẽ... Trong bối cảnh đó, cổ phiếu (CP) Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) lại cứ tăng giá, vì sao?