Thị trường OTC đã ấm lên

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Cùng với sự phục hồi và phát triển ngày càng ổn định của thị trường chứng khoán niêm yết, giao dịch trên thị trường OTC cũng đã bắt đầu sôi động. Giới đầu tư cổ phiếu OTC đang hy vọng vào sự ấm lại của thị trường nhờ nhiều tín hiệu tích cực.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/thi-truong/231606.asp