Thị trường nội địa bảo đảm ổn định cho doanh nghiệp FDI

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đó là nhận định của ngài Hiroto Yanashita, Tổng giám đốc chi nhánh Hà Nội của Ngân hàng TNHH Tokyo- Mitsubishi (BIMU) - Nhật Bản trong buổi tiếp kiến với lãnh đạo UBND TP.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=12&NewsId=127622