Thị trường nhập khẩu tân dược sôi động

Bộ Thương mại cho biết thị trường nhập khẩu tân dược đang phát triển mạnh, dự báo, năm 2008 kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này sẽ đạt 700 triệu USD.