Thị trường máy tính cá nhân phát triển

    Gốc

    Nghiên cứu thị trường hàng quý của IDC thực hiện cho thị trường máy tính cá nhân (PC) ở Việt Nam vừa qua cho thấy thị trường tăng trưởng 43% trong 3 quý đầu của năm 2007 so với cùng kỳ năm ngoái

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/cntt/210592.asp