Thị trường lúa gạo sôi động trở lại

Sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về việc cho các doanh nghiệp đẩy mạnh mua lúa và thực hiện việc xuất khẩu gạo; tình hình thu mua lúa, gạo tại ĐBSCL đang bắt đầu sôi động trở lại.