Thị trường kính xây dựng: Sân chơi và luật chơi đều thiếu sòng phẳng

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Nếu như cách đây 5 năm cả nước chỉ nhập khẩu 10,2 triệu m2 kính quy tiêu chuẩn (QTC) thì chỉ 7 tháng đầu năm nay lượng kính nhập khẩu...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/giacathitruong/2008/11/14/031150/11351