Thị trường không cần nước mắt: Khó khăn cho cả dân và doanh nghiệp

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Thị trường bất động sản Việt Nam trong những năm vừa qua lúc lên lúc xuống, thậm chí có lúc đóng băng nhưng theo các chuyên gia vẫn là thị trường...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/08/24/105256/9811