Thị trường địa ốc khởi sắc, doanh nghiệp thành lập mới tăng đột biến

Trong 10 tháng năm 2016, lĩnh vực kinh doanh bất động sản dẫn đầu về số lượng doanh nghiệp thành lập mới, tăng 93,5% so với cùng kỳ với số vốn đăng ký cũng tăng mạnh lên 213,5% so với cùng kỳ 2015.

Theo báo cáo về tình hình doanh nghiệp thành lập mới 10 tháng năm 2016 vừa được Cục Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và đầu tư) công bố, trong 10 tháng qua, có 91.765 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 710.618 tỷ đồng; 22.486 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động; 17.574 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 33.131 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể.

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 10 tháng năm 2016 là 2.055.725 tỷ đồng.

Thị trường địa ốc khởi sắc, doanh nghiệp thành lập mới tăng đột biến - Ảnh 1

Tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới theo lĩnh vực hoạt động. Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh.

Xét riêng về tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 10 tháng đầu năm 2016 phân theo lĩnh vực hoạt động tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới tăng ở hầu hết các ngành nghề so với cùng kỳ năm 2015.

Trong số 17 ngành nghề được công bố, lĩnh vực bất động sản dẫn đầu cả về số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 93,5% so với cùng kỳ năm 2015 lẫn mức độ tăng trưởng (tăng 213,5% so với cùng kỳ 2015).

Trước đó, theo công bố chi tiết về tình hình doanh nghiệp thành lập mới 9 tháng năm 2016 của Cục Đăng ký kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh bất động sản cũng dẫn đầu về số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và số vốn đăng ký.

Cụ thể, trong 9 tháng năm 2016, có hơn 2.160 doanh nghiệp bất động sản thành lập mới, tăng 99,1% so với cùng kỳ năm 2015; số vốn đăng ký cũng tăng 242,5% so với cùng kỳ. Như vậy, bình quân mỗi ngày đã có 8 doanh nghiệp bất động sản được thành lập mới.

Kiều Châu