Thị trường đầu tư chứng khoán cần một môi trường giá trị

Đã hơn 10 năm hoạt động, nhưng phần lớn các nhà đầu tư (NĐT) cá nhân vẫn dựa theo tin tức, lướt sóng hoặc theo phong trào. Hậu quả tất yếu là sự thua lỗ liên tục làm thị trường chứng khoán (TTCK) khó bền vững.

Ông Nguyễn Hoàng Hải, Tổng thư ký Hiệp hội Các nhà đầu tư tài chính (VAFI), cho rằng các bên tham gia, từ quản lý thị trường, quản lý nhà nước, các định chế tài chính trung gian, các công ty niêm yết, các NĐT ... phải chung tay xây dựng môi trường đầu tư giá trị. VAFI đề nghị các công ty niêm yết tự nguyện công bố thông tin chuyên sâu đến các NĐT. Để NĐT hiểu rõ hoạt động của doanh nghiệp (DN), chi tiết cấu thành tài sản của DN. Hàng tháng, DN niêm yết nên công bố vắn tắt về tình hình sản xuất kinh doanh; phân tích những thuận lợi và khó khăn trong tháng, thông tin về thực hiện các dự án lớn và soát xét báo cáo tài chính theo quí... Công tác tạo niềm tin cho NĐT, tránh khoảng cách chênh lệch số liệu tài chính giữa báo cáo kiểm toán và báo cáo tài chính do DN lập..., giúp việc quản trị tài chính DN tốt hơn, giúp NĐT hiểu về từng loại tài sản cấu thành nên giá trị DN. Trên cơ sở đó, NĐT có cách đánh giá tài sản theo giá sổ sách, theo giá trị thực tế thị trường… DN niêm yết cũng nên có một báo cáo định giá DN định kỳ từ 3 - 5 năm, bao hàm việc định giá chi tiết các loại tài sản vô hình, hữu hình, tài sản lưu động…. của DN. Theo các NĐT tài chính, ngoài minh bạch thông tin, các CTCK cũng nên rà soát lại hoạt động của bộ phận môi giới và tư vấn phân tích chứng khoán, theo hướng thận trọng, chuyên nghiệp, cân nhắc ra báo cáo nhận định thị trường hàng ngày. Bởi hoạt động này không chú trọng, CTCK chẳng những bị mất uy tín, mà còn tốn tiền để nuôi “quân”. Thực tế, những báo cáo phân tích hiện nay thường được tổng kết trên nhiều phân tích sơ sài, thiếu cơ sở và chủ quan. Chưa kể, xung đột lợi ích của người viết báo cáo. Các CTCK cần giảm số lượng báo cáo phân tích đánh giá DN, giảm việc nhiều người tham gia vào một báo cáo. Mà nên tăng cường tính phản biện, thẩm định, nhằm tạo lập môi trường đầu tư an toàn cho khách hàng của mình. VAFI cũng đề nghị Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Bộ Tài chính ban hành một số giải pháp, để tạo lập môi trường đầu tư giá trị. Như nâng tiêu chuẩn niêm yết của sàn HOSE, sàn HNX, nhằm thanh lọc bớt những loại hàng hóa kém chất lượng, giảm rủi ro cho các NĐT mới, NĐT chưa có kinh nghiệm. Việc phát hành chứng khoán ra công chúng phải thực hiện bảo lãnh bắt buộc (có thể ở tỷ lệ 30% ), nhằm tăng cường trách nhiệm của tổ chức tư vấn. Tránh tình trạng nhà đầu tư phải mua chứng khoán phát hành với giá quá cao, hay cổ phiếu bị làm giá... Minh Yên