Thị trường chứng khoán Việt Nam: Tương lai khả quan

    Gốc

    Hanoinet - Tại buổi tọa đàm - giao lưu "Doanh nhân - Doanh nghiệp và thị trường chứng khoán", tổ chức sáng 13/10, ông Vũ Bằng, Chủ tịch UBCKNN nhận định: TTCKVN thời gian tới sẽ tiếp tục tiếp tục phát triển lành mạnh do có nhiều thuận lợi.

    Nguồn Kinh Tế Đô Thị: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=11&NewsId=27010