Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay, nên chơi thế nào?

(ATPvietnam.com) - Trên thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian gần đây, có một số quy tắc bất thành văn được nhà đầu tư áp dụng và mang lại không ít thành công.