Thị trường BĐS - thực trạng và giải pháp phát triển bền vững

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Nhằm cung cấp thông tin chính thức của cơ quan quản lý Nhà nước về thị trường bất động sản, đáp ứng mối quan tâm của cộng đồng...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/05/09/052246/7814