Thị trường bất động sản Việt Nam sau 2 năm gia nhập WTO: Đậm dấu ấn của nhà đầu tư nước ngoài

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    Trong bối cảnh Việt Nam vẫn trong quá trình đẩy mạnh hiện đại hóa đất nước, nguồn vốn trong nước rất hạn hẹp thì việc FDI tăng mạnh vào lĩnh vực bất động sản sẽ góp phần rất quan trọng vào việc đô thị hóa, nâng cấp cơ sở hạ tầng

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/kinhte/2008/12/176582