Thị trường bất động sản: Tăng cầu do đầu cơ?!

Nhu cầu của thị trường là có thực, nhưng nguyên nhân tăng giá bất động sản “chóng mặt”như thời gian vừa qua được đánh giá chủ yếu do đầu cơ và những lỗ hổng trong quản lý. Một chu kỳ bất động sản thường kéo dài 4 năm. Điều đó có nghĩa là phải ít nhất đến năm 2010 mới có thế tính đến chuyện bình ổn giá, còn trong năm 2008 giá đấ sẽ còn nhiều bất ngờ.Chi tiết...