Thị trường bất động sản du lịch vẫn hấp dẫn nhà đầu tư

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Mặc dù thị trường bất động sản Việt Nam đang “đóng băng” nhưng mảng bất động sản du lịch vẫn được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=32&NewsId=112311