Thị trường bất động sản: Chuyển biến nhẹ, từ người có nhu cầu thực

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Từ giữa năm 2008, thị trường bất động sản bắt đầu sụt giảm. Nhiều khu nhà ở cao cấp thông báo giảm giá thành căn hộ.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=32&NewsId=130796