Thị trường bảo hiểm bắt đầu sôi động

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    (Vitinfo) - Ngày 8/10, Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) chính thức đi vào hoạt động, trụ sở đặt tại tầng 5, Tòa nhà Vilacera, số 1 Láng Hòa Lạc. Đây là đợt cấp Giấy phép bảo hiểm đầu tiên trong năm 2007 cho lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/Muctin/Kinhte/28644/default.aspx