Thị trường bán lẻ trước “giờ G”

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chỉ còn chừng 2 tháng 15 ngày nữa là thị trường bán lẻ sẽ mở rộng chào đón những doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài tham gia hoạt động trong lĩnh vực phân phối.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=102411