Thị trường ASEAN thân thiện hơn EU, Mỹ

Tốc độ hòa nhập ngày càng tăng của ASEAN vào nền kinh tế toàn cầu đang tạo nên hấp lực mạnh mẽ cho khu vực, biến nơi này trở thành thị trường dễ tiếp cận hơn đối với giao dịch hàng hóa so với EU hoặc Mỹ.

Đây là một trong những nhận định của Báo cáo tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại toàn cầu 2016 công bố hôm qua. Báo cáo này do Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) và Liên minh Toàn cầu về thuận lợi thương mại hợp tác thực hiện 2 năm/lần, theo AFP. “Sự tiến triển của ASEAN trên cương vị thế lực kinh tế mới diễn ra trong bối cảnh Mỹ và EU trở nên ít mở cửa hơn trước”, báo cáo viết.

Ngoài ra, báo cáo cũng đưa ra bản xếp hạng năng lực tổng thể của 136 nền kinh tế trên thế giới trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho luồng hàng hóa giao thương thông thoáng hơn giữa các biên giới. Trong đó, ở ASEAN Singapore đứng đầu, Malaysia ở hạng 37, Thái Lan (63), Indonesia (70), Brunei (72), VN (73), Philippines (82), Lào (93), Campuchia (98) còn Myanmar chưa được xếp hạng.

Thụy Miên