Thị trấn Tiền Hải (Thái Bình): Đủ điều kiện để xét nâng lên đô thị loại IV

Sáng 20/5, Đoàn công tác liên ngành của Bộ Xây dựng do ông Lê Hoàng Trung - Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, khảo sát thực trạng phát triển đô thị tại khu vực thị trấn Tiền Hải mở rộng.

Đoàn khảo sát tiêu chí về cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện Tiền Hải.

Đoàn khảo sát tiêu chí về cơ sở hạ tầng trên địa bàn huyện Tiền Hải.

Thực hiện Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/2/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030, trong đó thị trấn Tiền Hải mở rộng, huyện Tiền Hải là đô thị được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục nâng loại đô thị loại IV giai đoạn 2021-2025. UBND huyện Tiền Hải đã thực hiện trình tự, thủ tục các bước lựa chọn đơn vị tư vấn và tổ chức triển khai lập các nội dung thuộc Đề án công nhận thị trấn Tiền Hải đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Thị trấn Tiền Hải mở rộng bao gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số thị trấn Tiền Hải và 4 xã Tây Giang, Tây Ninh, Đông Lâm, Đông Cơ, diện tích khoảng 33,3km2, dân số 41.978 người. Qua phân tích, đối chiếu, đánh giá các tiêu chí phân loại đô thị ở 5 tiêu chí, thị trấn Tiền Hải mở rộng đạt 83,87 điểm/100 điểm. Xét theo các tiêu chí quy định về phân loại đô thị thì đô thị Tiền Hải đủ điều kiện để được xem xét công nhận là đô thị loại IV.

Tại buổi làm việc, sau khi nghiên cứu hồ sơ Đề án, khảo sát hiện trạng, Đoàn công tác yêu cầu huyện tập trung hoàn thiện hồ sơ đảm bảo các cơ sở lý luận, pháp lý để thực hiện các bước phản biện và thẩm định trong thời gian sớm nhất. Đề nghị địa phương điều chỉnh lại kịch bản cũng như hình ảnh phim minh họa thực trạng đô thị, nêu bật được các yếu tố về đặc thù, khát vọng phát triển. Cần rà soát lại hồ sơ bản vẽ, điều chỉnh lại một số thông tin, số liệu thống kê, cập nhật các chỉ tiêu theo các quy định mới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Hưng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh khẳng định, tốc độ đô thị hóa của Thái Bình còn chậm so với các địa phương khác trong cả nước. Từ đó, tỉnh có chủ trương phát triển đô thị nhanh hơn nữa, theo kịp cả nước. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh mong muốn Đoàn công tác tích cực giúp đỡ để địa phương hoàn thiện hồ sơ, củng cố các tiêu chí, sớm xây dựng thị trấn Tiền Hải thành đô thị loại IV. Huyện Tiền Hải căn cứ vào các ý kiến, góp ý của thành viên Đoàn công tác, tiếp thu điều chỉnh, phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh, đơn vị tư vấn hoàn chỉnh hồ sơ để trình Hội đồng thẩm định của Trung ương xem xét, công nhận.

Ông Lê Hoàng Trung - Phó Cục trưởng Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng), Trưởng Đoàn công tác đề nghị địa phương, các đơn vị liên quan rà soát lại cơ sở pháp lý, các số liệu bắt buộc, quy hoạch đô thị của tỉnh, điều chỉnh lại phim tư liệu, hoàn thiện lại hệ thống bản đồ, hồ sơ theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Xuân Khánh – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tiền Hải trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương, tỉnh. Huyện sẽ tiếp thu điều chỉnh hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

Kim Oanh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/thi-tran-tien-hai-thai-binh-du-dieu-kien-de-xet-nang-len-do-thi-loai-iv-375742.html