Thị trấn Núi Sập chuyển mình lên đô thị loại IV

Ngày 23/12, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị thẩm định Đề án đề nghị công nhận thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang là đô thị loại IV. Cục trưởng Cục Phát triển đô thị Đỗ Viết Chiến - Chủ tịch Hội đồng - chủ trì Hội nghị.

Thị trấn Núi Sập chuyển mình lên đô thị loại IV - Ảnh 1

Trình bày trước Hội đồng, đại diện UBND huyện Thoại Sơn phân tích các lý do cần thiết và đánh giá các yếu tố cơ bản phân loại thị đô thị. Theo đó, thị trấn Núi Sập có diện tích tự nhiên gần 3.536,7 km2. Đây là thị trấn huyện lị của huyện Thoại Sơn, có vị trí nằm giữa 2 TP Long Xuyên và Rạch Giá trên tuyến ĐT 943, thuận lợi giao thông cả đường bộ và đường thủy.

Thị trấn Núi Sập giáp 4 xã là Định Mỹ, Định Thành, Thoại Giang, Bình Thành và TP Cần Thơ. Đây là khu vực thuận lợi cho việc phát triển kinh tế thương mại, dịch vụ và nơi trung chuyển, giao lưu hàng hóa của tiểu vùng. Ngoài ra, Núi Sập nằm trên tuyến du lịch văn hóa di sản Óc Eo - điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh An Giang.

Năm 2014, dân số thường trú và quy đổi của thị trấn là 23.857 người. Tổng thu ngân sách trên địa bàn thị trấn năm 2014 đạt 23,685 tỷ đồng, cân đối thu chi ngân sách là dư. Thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 16.509 tỷ đồng.

Dựa theo 6 tiêu chuẩn và 49 tiêu chí phân loại đô thị, thì thị trấn Núi Sập tự đánh giá: Tiêu chuẩn chức năng đô thị đạt 13,08/15 điểm; tiêu chuẩn quy mô dân số toàn đô thị đạt 6,83/10 điểm; mật độ dân số đạt 5/5 điểm; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 5/5 điểm; hệ thống công trình hạ tầng đô thị đạt 50,79/55 điểm; tiêu chuẩn kiến trúc cảnh quan đô thị đạt 6,8/10 điểm…

Thị trấn Núi Sập chuyển mình lên đô thị loại IV - Ảnh 2

Với mục tiêu phục vụ cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh An Giang đến năm 2025 và xa hơn nữa, việc nghiên cứu đề xuất nâng cấp các đô thị của tỉnh, trong đó có thị trấn Núi Sập được xác định là hết sức cần thiết.

Ý kiến của đơn vị phản biện và Hội đồng cơ bản đồng ý nâng loại thị trấn Núi Sập lên đô thị loại IV. Tuy nhiên, các ý kiến cũng lưu ý khi lên đô thị loại IV, thị trấn Núi Sập cần nhanh chóng khắc phục những tiêu chí, tiêu chuẩn còn yếu và thiếu, phát triển theo định huớng là đô thị du lịch. Thị trấn Núi cần tập trung vào phát triển hạ tầng đô thị, đảm bảo người dân cần được hưởng lợi từ đô thị loại IV. Không gian đô thị, không gian cộng đồng cần được đầu tư tốt, chú trọng đầu tư công viên cây xanh, phát động phong trào toàn dân tham gia phát triển đô thị như trồng cây xanh, xử lý rác thải…

Chủ tịch Hội đồng công bố thị trấn Núi Sập được công nhận đạt chuẩn đô thị loại IV với 85,26 điểm.

Gia Bảo