Thi tốt nghiệp THPT với 4 môn, Ngoại ngữ không bắt buộc

Năm 2025 kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ chỉ còn 4 môn, trong đó có 2 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn. Thông tin được công bố tại họp báo về phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT theo chương trình giáo dục phổ thông vừa diễn ra vào chiều tối nay

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/thi-tot-nghiep-thpt-voi-4-mon-ngoai-ngu-khong-bat-buoc-102943.htm