THI TỐT NGHIỆP THPT năm 2024: Những mốc thời gian cần lưu ý

Những mốc thời gian cần lưu ý trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Những mốc thời gian cần lưu ý trong kỳ thi tốt nghiệp 2024.

Những mốc thời gian cần lưu ý trong kỳ thi tốt nghiệp 2024.

Hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 trực tuyến

http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn

Lưu ý thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 trực tuyến

Sau khi đăng ký thành công, từ ngày 11/5 đến 17/5, tất cả thí sinh phải sử dụng tài khoản và mật khẩu được cấp đăng nhập vào Hệ thống Quản lý thi qua địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn để kiểm tra thông tin đăng ký dự thi, phản hồi các sai sót và đề xuất duyệt minh chứng đối tượng ưu tiên (nếu có) với đơn vị đăng ký dự thi.

Nguồn Chính Phủ: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/huong-dan-thi-sinh-dang-ky-du-thi-tot-nghiep-thpt-2024-truc-tuyen-119240424154315698.htm