Thi THPT quốc gia 2016: Bố trí điện thoại liên hệ ở mỗi điểm thi

Tại kỳ thi THPT quốc gia 2016 ở mỗi điểm thi sẽ được bố trí 01 điện thoại để liên hệ với hội đồng thi. Mọi cuộc liên lạc trong thời gian thi đều phải bật loa ngoài và nghe công khai.

Đây là một trong những nội dung mới của Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT ngày 10/03/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông (THPT) quốc gia.

Theo đó, bố trí tại mỗi Điểm thi 01 điện thoại cố định dùng để liên hệ với Hội đồng thi; ở những Điểm thi không thể bố trí được điện thoại cố định thì bố trí 01 điện thoại kéo dài hoặc điện thoại di động đặt cố định tại phòng trực của Điểm thi. Mọi cuộc liên lạc trong thời gian thi đều phải bật loa ngoài và nghe công khai. Trong trường hợp cần thiết, có thể bố trí máy tính tại phòng trực của Điểm thi và đảm bảo máy tính chỉ được nối mạng khi chuyển báo cáo nhanh cho Hội đồng thi.

Thi THPT quốc gia 2016: Bố trí điện thoại liên hệ ở mỗi điểm thi - Ảnh 1

Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 25/04/2016 (ảnh minh họa).

Bên cạnh đó, một điểm mới khác đáng chú ý là kỳ thi THPT quốc gia 2016 sẽ không tổ chức cum thi liên tỉnh. Cụ thể, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức cụm thi cho thí sinh dự thi để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT, xét tuyển sinh đại học, cao đẳng và cụm thi cho thí sinh dự thi để lấy kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT thay vì Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức cụm thi cho các thí sinh của ít nhất 02 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương như trước.

Tùy tình hình cụ thể của địa phương, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định không tổ chức cụm thi tốt nghiệp mà tổ chức cho cả hai đối tượng thí sinh dự thi ở cụm thi ĐH tại địa phương.

Trong quá trình dự thi, thí sinh bị đình chỉ thi môn thi nào sẽ bị điểm 0 môn đó, không được thi các môn tiếp theo, không được đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng. Đối với những bài thi có điểm phúc khảo lệch so với điểm đợt đầu (đã công bố) từ 0,25 điểm trở lên thì được điều chỉnh điểm.

Thông tư số 02/2016/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 25/04/2016.

Băng Tâm