Thí sinh "dễ thở" với môn Toán

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    KTĐT - Nguyễn Văn Hải (lớp 12A10, Trường THPT Chương Mỹ A, Hà Nội) là người đầu tiên ra khỏi phòng thi cho hay, em làm được 80%, các bạn học bình thường cũng làm tầm như vậy.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=153928