Thi phương án kiến trúc bảo tồn Hoàng thành Thăng Long

ANTĐ - Sáng 12-2, Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội tổ chức phát động cuộc thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích Khảo cổ học 18 Hoàng Diệu.

Cuộc thi hướng tới việc phát huy giá trị của Khu di tích Trung tâm Hoàng thành Thăng Long, xây dựng một không gian văn hóa cộng đồng hài hòa về kiến trúc cảnh quan, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật trong một tổng thể khu Trung tâm chính trị- hành chính Ba Đình đồng thời, tổ chức một không gian kiến trúc cảnh quan nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, giáo dục tuyên truyền quảng bá phát triển du lịch.

Theo ông Nguyễn Văn Sơn- Giám đốc Trung tâm bảo tồn di sản Thăng Long Hà Nội, cuộc thi còn là dịp để quảng bá tới người dân trong nước và cộng đồng quốc tế về Di sản Hoàng thành Thăng Long và rộng hơn nữa là về Hà Nội nghìn năm văn hiến. Cuộc thi còn là cơ sở lập Quy chế quản lý Quy hoạch, kiến trúc cảnh quan Khu di tích khảo cổ học 18 Hoàng Diệu thuộc Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long. Theo yêu cầu, các phương án thiết kế kiến trúc tại đây không chỉ mang tính kỹ thuật đơn thuần mà còn nhằm phục vụ công tác khảo cổ và nghiên cứu tại khu vực này.

Quỳnh Vân