Thi lớp 10 công lập tại Hà Nội 2024: Các mốc thời gian cần nhớ

Kỳ thi lớp 10 công lập tại Hà Nội năm 2024 sẽ diễn ra ngày 8 và 9-6 dành cho tất cả thí sinh. Học sinh cần ghi nhớ các mốc thời gian quan trọng từ khi đăng ký nguyện vọng đến lúc nhập học chính thức.

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/thi-lop-10-cong-lap-tai-ha-noi-2024-cac-moc-thoi-gian-can-nho-663756.html