Thi học kỳ I giống phương án thi THPT quốc gia

Theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội, bài kiểm tra cuối học kỳ 1 của học sinh lớp 12 trên toàn thành phố sẽ được tổ chức thi như phương án thi THPT quốc gia năm 2017.

(Ảnh minh họa)

Theo đó, lịch kiểm tra học kỳ 1 đối với khối 12 của Hà Nội ấn định trong hai ngày 14 và 15/12. Học sinh lớp 12 trên toàn thành phố sẽ kiểm tra cùng giờ, cùng ngày, quy trình như thi THPT quốc gia. Học sinh lớp 12 hệ THPT sẽ kiểm tra với bốn bài thi.

Trong đó có ba bài thi bắt buộc là toán, ngữ văn, tiếng Anh, chọn một trong hai bài thi tổ hợp là khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn vật lý, hóa học, sinh học) và khoa học xã hội (tổ hợp các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân).

Học sinh hệ giáo dục thường xuyên sẽ thi ba bài, trong đó hai bài bắt buộc là toán, ngữ văn và chọn một trong hai bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Học sinh học các môn ngoại ngữ khác (không học tiếng Anh), Sở GD-ĐT sẽ giao cho các trường chủ động kiểm tra.

Ngoại trừ môn ngữ văn sẽ thi tự luận, các bài thi còn lại đều được thiết kế theo hình thức trắc nghiệm. Trong đó bài kiểm tra toán có 50 câu làm trong 90 phút, bài tiếng Anh có 40 câu làm trong 50 phút, các bài tổ hợp có 120 câu làm trong 150 phút.

Ông Chử Xuân Dũng- Phó giám đốc Sở GD- ĐT Hà Nội cho biết: "Đề thi sẽ do Sở GD-ĐT xây dựng chung cho tất cả khối 12 của các trường THPT và trung tâm giáo dục thường xuyên. Nhưng nội dung các câu hỏi chỉ ở cấp độ cơ bản, bám sát chương trình THPT chủ yếu lớp 12 tính tới thời điểm kết thúc học kỳ 1”.

Kim Thoa